Privatlivspolitik

Opdateret d. 06.06.2024

BLUE FINANCE DENMARK APS, CVR.nr.: 39824515 (herefter ”Blue Finance”)

1. INDLEDENDE

Broaden v/ Blue Finance Denmark ApS (”Broaden” eller ”vi”) bevilger erhvervslån til danske virksomheder på baggrund af en individuel kreditvurdering, som tager udgangspunkt i virksomhedens oplysninger og økonomiske forhold. Ved ansøgning om et lån hos Broaden, skal den reelle ejer af virksomheden kautionere for lånet. I den forbindelse foretager Broaden en kreditværdighedsvurdering af kautionisten.

Hos Broaden respekterer vi dit privatliv og er forpligtet til at beskytte fortroligheden af dine personlige oplysninger, samt beskytte dine rettigheder til en retmæssig behandling af dine oplysninger.

Nærværende privatlivspolitik vil blive revideret løbende for at skrive et højt beskyttelsesniveau og overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Ved at læse nærværende privatlivspolitik, kan du få information om, hvordan vi hos Broaden behandler dine personoplysninger. Broadens behandling og opbevaring af dine personoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og udgør rammerne for vores behandling af personoplysninger.

Vi indestår for beskyttelsen af de oplysninger, vi indhenter og behandler om dig.

 

 

2.  HVORFOR INDHENTER VI OPLYSNINGER OM DIG?

Broaden indhenter virksomhedens og kautionistens oplysninger i forbindelse med din ansøgning om et lån. Indhentelsen af personoplysninger er nødvendig for, at vi kan udføre den påkrævede kreditvurdering af virksomheden og kreditværdighedsvurdering af kautionisten.

Broaden ønsker at sikre en høj grad af databeskyttelse, hvorfor vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer beskyttelse af dine personoplysninger. Vi har gennemført organisatoriske tiltag ved at udarbejde både interne databeskyttelsesprocedurer. For at sikre overholdelsen af gældende procedurer og beskyttelse af dine oplysninger, fører Broaden regelmæssigt kontrol af efterlevelsen af disse. Vi tager alle de nødvendige skridt for at sikre et effektivt sikkerhedsniveau i organisationen til beskyttelse af dine personoplysninger og andre fortrolige oplysninger.

 

 

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?

Behandlingen af dine personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) databeskyttelsesloven (”DBL”).

Hos Broaden forstår vi begrebet “Personoplysninger” i henhold til GDPR og DBL. Heri defineres personoplysninger, som ”enhver form for information, der kan relateres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (”registrerede”)”.

Personoplysninger dækker følgende 4 typer af oplysninger:

 1. Almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger
 2. Særlige kategorier af (følsomme) personoplysninger
 3. Oplysninger om strafbare forhold
 4. Fortrolige oplysninger

Ved almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger forstås blandt andet, en identificerbar fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, alder, køn mv.

Ved særlige kategorier af (følsomme) personoplysninger forstås blandt andet oplysninger såsom kontonummer, ID-nummer, lokaliseringsdata, onlineidentifikator eller et eller flere faktorer, der er særlige for en persons fysiske, økonomiske eller sociale identitet.

Ved oplysninger om strafbare forhold forstås oplysninger om overtrædelse af lovgivning og andre sanktioner.

For så vidt angår fortrolige oplysninger, er der tale om en kategori af personoplysninger, der ikke særskilt nævnes i persondataretten. Der er imidlertid særlige beskyttelsesbehov for disse personoplysninger. Et eksempel på fortrolige oplysninger kan være CPR-nummer.

Personoplysninger omfatter ikke kun oplysninger indsamlet fra vores kunder. Dette kan også være oplysninger relateret til kontaktpersoner i et firma, herunder navn, titel, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer og lignende.

Databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) omfatter kun privatpersoner og dermed ikke virksomheder. Det betyder således, at personoplysninger, der behandles, typisk vedrør kautionisten. Broaden henter imidlertid en række data på Virksomheden:

 • CVR-nummer
 • CPR-nummer for den reelle ejer
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Virksomhedsnavn
 • Selskabsform
 • Branche
 • Virksomhedens adresse
 • Månedlig omsætning
 • Månedlige udgifter
 • Månedlige afdrag på lån
 • Kontonummer
 • Saldooplysninger
 • Aggregerede og kategoriserede transaktionsoplysninger

Som kautionist hos Broaden behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • CPR-nummer
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse fra CPR-registreret
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Månedlig forventet indkomst efter skat
 • Månedlig forventet samlede udgifter
 • Kontonummer
 • Saldooplysninger
 • Aggregerede og kategoriserede transaktionsoplysninger fra de seneste 12 måneder
 • Registreret i RKI
 • Status i CPR (aktive, døde, under værgemål mv.)

Det kan forekomme, at kautionistens personoplysninger eller virksomhedens oplysninger bliver underlagt en behandling, der er lovpligtig efter Hvidvaskloven. Dette kan f.eks. være undersøgelsespligten i Hvidvasklovens § 25, som foreskriver, at vi som finansiel udlånsvirksomhed er forpligtet til at undersøge usædvanlige transaktionsmønstre, som kan give anledning til en underretning af National enhed for Særlig Kriminalitet efter Hvidvasklovens § 26. I et sådant tilfælde, vil du ikke blive underrettet om den pågældende behandling af Broaden.

 

4. HVORDAN INDHENTER VI DINE DATA?

I forbindelse med ansøgningsprocessen indsamler vi en række oplysninger om virksomheden og kautionisten. På baggrund af disse oplysninger vil vi udføre en kreditvurdering af virksomheden og en kreditværdighedsvurdering af kautionisten, hvori det afgøres om økonomien kan bære det ansøgte lånebeløb. Såfremt din ansøgning godkendes, vil der blive tilknyttet et lånenummer til dit lån.

Vi indhenter følgende oplysninger om virksomheden og kautionisten direkte fra dig:

 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • Fornavn på reel ejer/kautionist
 • Efternavn på reel ejer/kautionist
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Virksomhedsnavn
 • Selskabsform
 • Branche
 • Virksomhedens adresse
 • Månedlig omsætning
 • Månedlige udgifter
 • Månedlige afdrag på lån

Følgende oplysninger om virksomheden via en databehandler:

 • Kontonummer (Databehandler: Monthio)
 • Saldooplysninger (Databehandler: Monthio)
 • Aggregerede og kategoriserede transaktionsoplysninger (Databehandler: Monthio)

Følgende oplysninger om kautionisten indsamler vi fra en anden dataansvarlig:

 • Registreret i RKI (Dataansvarlig: Experian)
 • Fysisk adresse i CPR (Dataansvarlig: Experian)
 • Status i CPR (aktive, døde, under værgemål mv.) (Dataansvarlig: Experian)
 • Registreret på PEP-liste (Dataansvarlig: CiQ)
 • Registreret på Finanstilsynets sanktionsliste (Dataansvarlig: CiQ)

 

5. HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Den primære behandling af dine personoplysninger sker med henblik på indgåelse og håndtering af låneaftalen. Indgåelse og håndtering af låneaftalen omfatter blandt andet:

 • at vi behandler dine personoplysninger med henblik på at foretage en kreditvurdering af den virksomhed, som der ansøges for, og kreditværdighedsvurdering af kautionisten,
 • at vi behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde reglerne om kundekendskabsprocedurer i Hvidvaskloven,
 • at vi behandler dine personoplysninger, da du kautionerer for et lån, og
 • at vi kan udbetale lånets hovedstol til virksomhedens konto.

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencer. Behandles dine personoplysninger i forbindelse med en konkurrence skyldes det, at du har samtykket til at deltage i konkurrencen. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail herom til support@broaden.dk.

Ydermere kan vi behandle dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Behandles dine personoplysninger med henblik på markedsføring, skyldes det, at du har samtykket hertil. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail herom til support@broaden.dk.

Vi bestræber os altid på at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte, og vi vil altid sørge for at urigtige oplysninger omgående bliver berigtiget eller slettet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, at dine personoplysninger er korrekte.

 

6. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Hos Broaden behandler vi dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) og databeskyttelsesloven (”DBL”). Heraf følger, at vi kan behandle dine personoplysninger lovligt i følgende tilfælde:

 • Samtykke til behandlingen efter GDPR art. 6, stk. 1, litra a
 • Opfyldelse af kontrakt efter GDPR art. 6, stk. 1, litra b
 • Overholdelsen af retlige forpligtelser efter GDPR art. 6, stk. 1, litra c
 • Egne legitime interesser efter GDPR art. 6, stk. 1, litra f

SAMTYKKE TIL BEHANDLING

Samtykke efter GDPR art. 6, stk. 1, litra a skal forstås i overensstemmelse med kravene herom i GDPR art. 4, stk. 1, nr. 11. Det vil sige, at et samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra dig, hvorved du ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at dine personoplysninger gøres til genstand for en behandling af Broaden.

Broaden anvender retsgrundlaget til følgende:

 • At indhente og lave en kreditværdighedsvurdering på baggrund af oplysninger i RKI og Monthio ApS.
 • Til håndtering af din låneaftale efter din underskrift heraf med MitID. Dette inkluderer blandt andet fremsendelse af opkrævninger til din e-mailadresse.
 • At behandle dine personoplysninger med henblik på markedsføring eller konkurrence.
 • I forbindelse med behandlingen af eSkatData. Du kan i din skattemappe i mindst 5 år tilgå samtykket og finde yderligere information om, hvilke data der bliver overført fra Skatteforvaltningen.
 • Til når der træffes en automatisk afgørelse i din ansøgning om et lån. For yderligere information herom henvises til nedenstående afsnit 8 om fuld automatisk afgørelse.

Hvis du har søgt om et job hos Blue Finance Denmark ApS, vil vi behandle dine oplysninger i rekrutteringsøjemed. Du blive informeret om denne behandling, når vi kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. I denne kvittering bliver du oplyst om, at dine oplysninger vil blive opbevaret i 6 måneder, hvis ikke du tilbydes stillingen. Du oplyses også om, at du har mulighed for at trække samtykket til denne opbevaring tilbage. Din oplysninger bliver behandlet med henblik på fremtidige ledige stillinger.

 

OPFYLDELSE AF KONTRAKT

Dette retsgrundlag efter GDPR art. 6, stk. 1, litra b finder anvendelse, når vi behandler dine personoplysninger med henblik på at håndtere låneaftalen, som du har indgået med os. Det kan f.eks. være oplysninger om den bankkonto, som hovedstolen skal udbetales til, , samt den e-mailadresse som du skal modtage opkrævninger på.

OVERHOLDELSEN AF RETLIGE FORPLIGTELSER

Dette retsgrundlag efter GDPR art. 6, stk. 1, litra c finder anvendelse i tilfælde, hvor vi som låneudbyder er forpligtet til at overholde bestemt europæisk og/eller dansk lovgivning. Når du optager et lån hos os, kan det derfor forekomme, at dine personoplysninger bliver gjort til genstand for en behandling, som er hjemlet i en retlige forpligtelse. Det kan f.eks. være kravet om, at du skal gennemgå en kundekendskabsprocedure efter reglerne herom i Hvidvaskloven §§ 10-21 inden, at vi må indgå en låneaftale med dig. Lovgivning, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er blandt andet Hvidvaskloven, Kreditaftaleloven, Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

EGNE LEGITIME INTERESSER

Afslutningsvist kan det forekomme, at retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger skyldes, at vi har en legitim interesse efter GDPR art. 6, stk. 1, litra f i at behandle dine personoplysninger. Dette vil være en interesseafvejningsregel af på den ene side vores legitime interesse og på den anden side hensynet til den registrerede. Dette retsgrundlag f.eks. anvendes ved vores behandling af personoplysninger til direkte markedsføring. Se nærmere nedenfor.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvilket retsgrundlag vi anvender til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan fremsende en forespørgsel til os via support@broaden.dk.

 

7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

VIDEREGIVELSE MED HENBLIK PÅ MARKEDSFØRING

Vi videregiver dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, InMobile, BlueShift og Zendesk, som bistår med vores markedsføringsaktiviteter. En sådan videregivelse forekommer kun, hvis du har samtykket hertil. Du kan afgive samtykke på følgende måder: 1) Markedsføringssamtykke eller 2) Cookietilladelse.

MARKEDSFØRINGSSAMTYKKE

Markedsføringssamtykke kan afgives i forbindelse med din ansøgning om et lån. Markedsføringssamtykket indhentes ved at du aktivt afkrydser dette forud for ansøgning om et lån. Dette gør det muligt for os at behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Formålet med markedsføring kan være at øge kendskabsgraden af Blue Finance Denmark ApS’ produkter fra dennes brands, Broaden og RådNU, konkurrencer eller rabatkampagner.

Ved afgivelse af markedsføringssamtykke erklærer du, som kunde, at acceptere nedenstående betingelser:

 • Broaden og dennes samarbejdspartnere, InMobile, BlueShift og Zendesk, kan kontakte virksomheden og kautionisten gennem e-mail, sms, notifikationer på Facebook og Instagram med henblik på markedsføring omkring produkter Blue Finance Denmark ApS’ brands Broaden og RådNU, herunder rabatkampanger, konkurrencer og andre lignende markedsføringstiltag.
 • Broaden opbevarer og bruger personoplysninger om virksomheden og kautionisten, herunder identitetsoplysninger, køn, alder, købs- og søgeadfærd, interesseområder mv. og sammenholder disse oplysninger med andre personoplysninger, som Broaden allerede har om dig eller vil få fra anden side, f.eks. fra hjemmesider og cookies. Markedsføringen målrettes dermed dig, som kunde.
 • Du accepterer, som kunde, at Broaden må bruge dit marketingsamtykke til at orientere dig og spørge dig angående opdatering af dit samtykke med henblik på nye samarbejdspartnere og produkter fra Blue Finance Denmark ApS’ brands Broaden og RådNU.
 • Du erklærer, som kunde, at være indforstået med, at Broaden passer på dit data i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR), og at du altid kan kontakte Broaden vedrørende spørgsmål herom.

Du kan som kunde til enhver tid tilbagekalde dit markedsføringssamtykke uden omkostninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde sit samtykke til SMS, kan dette gøres ved at besvare den tilsendte SMS med teksten “SMS STOP”, som anført i den tilsendte SMS. E-mails kan afmeldes ved at følge linket, som du kan finder nederst i den tilsendte mail. Ønskes begge markedsføringssamtykker tilbagekaldt, kan du også kontakte Broaden for nærmere hjælp hertil, eller tilgå “Min profil” og ændre dette.

Dit marketingssamtykke er gyldigt i tre år, medmindre dette tilbagekaldes af dig.

COOKIETILLADELSE

En cookietilladelse er et samtykke til, at vi f.eks. må anvende og indsamle din IP-adresse og oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Formålet med at indsamle sådanne oplysninger er, at kunne foretage annoncering af vores produkter, konkurrencer mv. Et eksempel på en samarbejdspartner, som sådanne oplysninger videregives til, er Facebook. Du kan altid omkostningsfrit tilbagekalde en cookietilladelse. Derudover kan du også selv skjule vores annoncer.

VIDEREGIVELSE TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndighed i det omfang, at vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen. Sådanne videregivelse kan f.eks. forekomme efter reglerne herom i Hvidvaskloven.

VIDEREGIVELSE TIL INKASSOVIRKSOMHED

Vi videregiver oplysninger om dig til en inkassovirksomhed, hvis der foreligger en rimelig grund herfor. Du vil blive underrettet om en videregivelse af dine personoplysninger til en inkassovirksomhed efter reglerne i Renteloven.

 

8. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Du har som registreret en række rettigheder i henhold til GDPR. Disse rettigheder udgør:

 • Retten til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Retten til sletning af dine personoplysninger
 • Retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Retten til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder efter GDPR, kan du finde mere på Datatilsynets hjemmeside: Hvad er dine rettigheder (datatilsynet.dk).

Vi besvarer en anmodning om udøvelse af dine rettigheder hurtigst muligt og ikke senere end 30 dage efter modtagelsen.

 

9. DATABESKYTTELSE GENNEM DESIGN OG DATABESKYTTELSE GENNEM STANDARDINDSTILLINGER

Broaden overholder i forbindelse med sin udvikling af produkter og udvikling af tekniske løsninger principperne om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Broaden tager hensyn til omkostninger ved udvikling, implementering, karakter, omfang og sammenhæng og formål vurderet i forhold til risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.


10. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for opfyldelse af formålene, der danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger i mindst 5 år efter en forretningsforbindelses ophør eller gennemførelsen af en transaktion, hvis dette er påkrævet efter reglerne herom i Hvidvaskloven.

Har vi afvist din ansøgning og har du ikke tidligere haft et lån hos Broaden, opbevarer vi oplysningerne givet af dig i op til 6 måneder efter afvisningen af din ansøgning. Vi opbevarer afviste ansøgninger med henblik på at kunne gennemføre en grundig kreditvurdering af virksomheden og kreditværdighedsvurdering af kautionisten, såfremt du inden for 6 måneder måtte ansøge om et lån igen.

 

11. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Blue Finance Denmark ApS (CVR.nr.: 39824515) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger hos Broaden. Blue Finance kan kontaktes på følgende:

Adresse: Nørreport 26, 3. sal, 8000, Aarhus C.                    

E-mail: support@broaden.dk

Telefon: +45 78 762 764

 

 

12. KLAGE OVER VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet,

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk