Privatlivspolitik for jobansøgere

Opdateret d. 06.06.2024

PRIVATLIVSPOLITIK TIL JOBANSØGERE HOS BLUE FINANCE DENMARK APS
BLUE FINANCE DENMARK APS, CVR.nr.: 39824515 (herefter ”Blue Finance”)

I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til Blue Finance indsamler og behandler vi dine personoplysninger, når vi vurderer din ansøgning. Personoplysningerne indhentes gennem din ansøgning, CV, karakterudskrift, bilag og eventuelle referencer fra tidligere arbejdsgivere.

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER BLUE FINANCE OM DIG

Blue Finance behandler i forbindelse med rekruttering følgende almindelige personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, uddannelse, information om tidligere arbejdsgivere, erfaringer og referencer.

Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Du bør derfor kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Blue Finance. Du bedes derfor venligst at undlade at sende os dit CPR-nummer, oplysninger om politisk overbevisning m.v. Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt CPR-nummer på karakterudskrift m.v. da det ikke er nødvendigt for os at behandle dit CPR-nummer i rekrutteringsprocessen.

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du blive bedt om at fremvise en straffeattest, men vi behandler ikke sådanne oplysninger i forbindelse med ansættelsesprocessen.

2. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at vurdere dig i forhold til en konkret stilling hos Blue Finance.

 

Behandling af oplysninger under rekruttering

Hvis du giver oplysninger om referencer kan det lægges til grund, at du er indforstået med at KreditNU indhenter oplysninger om den pågældende. Indhentelsen af disse oplysninger har hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, vil dine oplysninger blive opbevaret i 6 måneder. Dette oplyses du om, sammen med at du har mulighed for at trække dit samtykke til opbevaringen tilbage. Behandlingsgrundlaget for opbevaringen af oplysninger om ansøgere, der ikke bliver ansat, er derfor samtykke efter GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af oplysninger under ansættelse

Hvis du tilbydes en stilling hos Blue Finance, vil dine oplysninger blive behandlet med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om indgåelse af kontrakt og databeskyttelseslovens § 12. Disse oplysninger inkluderer blandt andet identifikationsoplysninger om medarbejderne og der behandles ikke særlige kategorier af personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 9.

Blue Finance behandler oplysninger om personnumre. Behandlingsgrundlaget herfor er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Blue Finance har en oplysningspligt over for SKAT for så vidt angår indberetning af forskellige indkomstrelaterede oplysninger i medfør af skattelovgivningen.

3. VIDEREGIVELSE TIL TREDJEPART ELLER OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Blue Finance videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger indhentet til rekruttering til en tredjepart.

Blue Finance overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til et tredjeland.

4. DINE RETTIGHEDER

Du har som registreret en række rettigheder i henhold til GDPR. Disse rettigheder udgør:

  • Retten til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Retten til sletning af dine personoplysninger
  • Retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  • Retten til dataportabilitet
  • Retten til indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • Retten til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder efter GDPR, kan du finde mere på Datatilsynets hjemmeside: Hvad er dine rettigheder (datatilsynet.dk).

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, se kontaktmulighederne i pkt. 6.

Vi besvarer en anmodning vedrørende dine rettigheder hurtigst muligt og ikke senere end 30 dage efter modtagelsen.

5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Blue Finance opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for opfyldelse af formålene, der danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Vi opbevarer således dine personoplysninger, indtil den specifikke stilling er besat, og rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Hvis du får afslag på stillingen hos Blue Finance, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder.

6. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Blue Finance Denmark ApS (CVR.nr.: 39824515) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Blue Finance kan kontaktes på følgende:

Adresse: Nørreport 26, 3. sal, 8000, Aarhus C.                    

E-mail: info@kreditnu.dk  

Telefon: +45 78 762 764

7. KLAGE OVER VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk.