Virksomheds kapital

Kapital er et udtryk med flere forskellige delbetydninger, men er generelt et udtryk for værdi i form af en sum penge, men det er først ved en investering i udvikling eller produktion, at man kalder værdien for kapital.

Hvad er kapital

Kapital er værdi, der kan omsættes. For en virksomhed er det dine samlede værdier, det vil sige virksomhedens egenkapital. Nogle gange kan det være nødvendigt at finde kapital for at få råd til de investeringer, som sikrer, at virksomheden bliver ved med at være sund og rask. Det kan være kapital til at vedligeholde den daglige drift, kapital til vækst eller kapital til at dække akutte udgifter. Når du skal finde kapital, har du en række forskellige muligheder. Du kan tage pengene af virksomhedens egenkapital, finde investoreroptage et lån eller lave en crowdfunding. Har du en stor virksomhed, er dine muligheder nogle andre, end hvis du ejer en mindre virksomhed.

Hvad er egenkapital?

Egenkapital er din virksomheds værdier, altså aktiver, fratrukket virksomhedens gæld, altså passiver. Det kan dermed forstås som virksomhedens samlede værdi, hvor du samler alle værdier og trækker gælden fra. Det er også det, man kalder en balanceopgørelse. Din virksomheds samlede aktiver vil sige ALT, der har værdi. Det kan være produktionsmaskiner, kontorartikler eller varelager. Passiverne er det, der har finansieret virksomhedens aktiver, altså gælden. Det er ikke lig med konkurs, når en virksomhed har en negativ egenkapital efter endt regnskabsår. Der kan for eksempel være lavet store investeringer, som først giver et afkast på den lange bane.

Du kan læse mere om finansiering og muligheder lige her

Hvad er fremmedkapital?

Fremmedkapital er penge, der er indskudt i virksomheden fra banker, lån mm.

Kapital mønter

Brug for kapital?

Hvis du søger kapital til din virksomhed og ikke befinder dig i en situation hvor det giver mening for dig at lede efter en investor, findes der heldigvis andre alternativer. Du kan overveje et erhvervslån i banken eller hos Broaden. Vi tilbyder erhvervslån i mellem 5.000 og 75.000 kroner, uanset om du først skal til at starte en virksomhed eller allerede driver en virksomhed, der har brug for en kapitalindsprøjtning.