Iværksætter-ordbogen

Iværksætter-ordbogen indeholder gængse og vigtige begreber inden for marketing, iværksætteri og økonomi, som er gode at kende som iværksætter. 

Marketing

SEO står for Search Engine Optimization og betyder søgemaskineoptimering. Det er en række strategier og teknikker til at forbedre synligheden og rangeringen af ens hjemmeside i søgeresultaterne på søgemaskiner som fx Google. Der er mange parametre, man kan forbedre, hvis man vil opnå bedre placeringer på søgeresultatsiderne som fx at optimere hjemmesidens indhold, struktur og brugervenlighed. 

Metabeskrivelser er et vigtigt parameter inden for SEO. Det er en kort tekst, man ser på søgeresultatsider på søgemaskiner som fx Google. Teksten er lige under titlen og URL’en på hjemmesiden og er som regel 120-160 tegn.  Formålet med metabeskrivelser er at beskrive den pågældende sides indhold på en fængende og præcis måde. En god metabeskrivelse kan øge klikfrekvensen og lokke flere besøgende ind på hjemmesiden. 

CTA står for Call To Action og betyder, at man opfordrer brugere og potentielle kunder til at udføre en bestemt handling. Det kan være at tilmelde sig et nyhedsbrev, læse en artikel eller at kontakte virksomheden. CTA’er ses ofte i form af links eller knapper, hvor der fx kan stå “Læs mere her” eller “Kontakt os nu”. De er et strategisk værktøj, som kan bruges til at opnå øget konvertering. 

En konvertering betyder inden for marketing en bestemt målbar handling, som man ønsker fra sine brugere og potentielle kunder. Det kan være, at man ønsker, at de skal foretage køb på hjemmesiden, tilmelde sig nyhedsbrevet eller udfylde en kontaktformular. På den måde kan man måle konverteringsraten ud fra det antal brugere, der blev præsenteret for muligheden for at foretage den ønskede konvertering. Det er dermed et redskab til at optimere sine marketingindsatser. 

Segmentering handler om at undersøge og inddele ens målgruppe i mindre grupper med fælles træk såsom alder, interesser, adfærd og købsvaner. Det giver et mere nuanceret indblik i og kendskab til målgruppen. Man kan ud fra segmenteringen skræddersy både marketingindsatser og budskaber mere nøjagtigt til de enkelte grupper. Det kan være med til at effektivisere marketingresultaterne og give øget salg.

ROI står for Return On Investment og er en enhed til at måle afkastet af investeringer i forhold til de investeringer, man har foretaget. En høj ROI betyder, at en investering har været meget rentabel, og man kan på denne baggrund vurdere og evaluere sine investeringer til at give det bedste overskud. Man kan fx bruge ROI til at vurdere og evaluere sine marketingindsatser ved at se, om de har båret frugt og været rentable. 

Iværksætteri

En elevatortale, som også kaldes en pitch, er en kort, præcis og overbevisende præsentation af en forretningsidé eller et projekt. Begrebet kommer af, at talen skal være så kort, at den kan leveres på en tur med elevatoren. Talen kan fx bruges til netværksevents, til møder med (mulige) investorer eller samarbejdspartnere eller i andre forretningsmæssige sammenhænge. Det er derfor vigtigt, at talen er tydelig og klart beskriver essensen af projektet eller idéen. En elevatortale kan fx præsentere et problem/behov, dernæst beskrive løsningen og fordele ved løsningen og til sidst komme med et bud på handling eller det næste skridt. 

Skalerbarhed i forretningsmæssige sammenhænge dækker over, om en virksomhed eller en idé er nem at gøre større. Når en virksomhed vækster og bliver større, følger der øget belastning med, og her er det nødvendigt, at virksomheden tilpasses de nye vilkår. En skalerbar virksomhed kan vokse og håndtere øget pres og stigende belastning uden at det går ud over produktets eller ydelsens kvalitet og effektiviteten i virksomheden. Skalerbarhed kan indebære automatisering af processer, outsourcing af visse opgaver eller udvikling af nye softwareløsninger, der passer bedre til de nye vilkår i virksomheden. 

En forretningsplan er en skriftlig beskrivelse af virksomheden, og hvordan den skal drives, som især er god at lave i opstartsfasen. Det kan være med til at give overblik og holde styr på bl.a. virksomhedens mål, formål og vision. Derudover indeholder den ofte beskrivelser af strategier, produkter/ydelser, håndtering af medarbejdere, markedsanalyse, driftsplan og finansielle prognoser. Forretningsplanen bør ajourføres i takt med virksomhedens udvikling. 

Disruption dækker over, at et nyt produkt, en ny teknologi eller en ny forretningsmodel skaber markante ændringer på markedet og derfor disrupter (=forstyrrer) og udfordrer de eksisterende normer eller forretningspraksisser. Disruption indebærer derfor at tænke innovativt og finde smuthuller i de gængse praksisser for at kunne skabe nye og bedre løsninger. Uber, Airbnb og Netflix er alle eksempler på virksomheder, der har udfordret den gængse måde at gøre forretning på i tre forskellige brancher. 

B2B og B2C er to forskellige forretningsmodeller, som beskriver forholdet mellem virksomheder og deres kunder. 

B2B står for ‘Business to Business’ og refererer til handel mellem to eller flere virksomheder. Det betyder, at en virksomhed sælger deres produkt eller ydelse til andre virksomheder. Det kan fx være råvarer, tjenester eller udstyr, som bruges i produktionen eller driften af virksomheder. 

B2C står for ‘Business to Consumer’ og refererer til handel mellem en virksomhed og forbrugere/enkeltpersoner. Det betyder, at en virksomhed sælger deres produkt eller ydelse direkte til forbrugeren. Det kan fx være detailhandel, e-handel og tjenesteydelser, der er henvendt mod privatpersoner.

GDPR står for ‘General Data Protection Regulation’, som på dansk betyder ‘general forordning om databeskyttelse’. Den henvises dog ofte til som databeskyttelsesforordningen. EU indførte denne i 2018 for i højere grad at beskytte privatliv og persondata for borgere. 

Forordningen omhandler regler og retningslinjer for, hvordan virksomheder skal håndtere, opbevare og beskytte persondata. Blandt andet er det nødvendigt at indhente samtykke fra privatpersoner, før deres personlige oplysninger behandles. Alle virksomheder, som behandler personlige oplysninger, skal overholde GDPR. Hvis ikke reglerne overholdes, kan det medføre bøder og juridiske konsekvenser. 

Økonomi

Likviditet er en virksomheds evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. Hvis man har tilstrækkelig likviditet, betyder det, at man er i stand til at betale sine regninger, lønninger, andre driftsomkostninger og eventuelt finansiere vækst i virksomheden. Det er derfor vigtigt at holde øje med, at man har nok likviditet i virksomheden. 

Startkapital er de økonomiske ressourcer, en virksomhed har til rådighed ved oprettelsen af virksomheden. Det indebærer ofte investeringer, lån eller personlige midler til at dække alle de nødvendige udgifter og omkostninger i opstartsfasen. Der er forskellige krav til størrelsen på startkapitalen, som afhænger virksomhedstypen. For enkeltmandsvirksomheder er der dog ikke noget krav til startkapital, og derfor kan man starte denne slags virksomhed op uden nogen form for kapital.

ÅOP står for årlige omkostninger i procent og er en betegnelse for de samlede omkostninger og udgifter ved et lån. Det indebærer både renter, etableringsgebyrer, administrationsgebyrer og eventuelle andre gebyrer. Jo lavere ÅOP, jo lavere er de samlede omkostninger derfor ved lånet. Enheden kan bl.a. bruges til sammenligne og danne sig et overblik over lån. ÅOP afhænger bl.a. af lånebeløbet og lånets løbetid. 

Cashflow refererer til den strøm af penge, der i en given periode går ind og ud af en virksomhed. Begrebet dækker dermed både over indbetalinger og udbetalinger. Indbetalinger kan være betaling fra kunder, salgsindtægter og afkast på investeringer. Udbetalinger kan være indkøb af varer og tjenester, driftsomkostninger og betaling af gæld. Et positivt cashflow betyder, at der kommer flere penge ind end ud. Det er et tegn på en sund og bæredygtig virksomhed, hvor der er tilstrækkelig likviditet til at betale alle de nødvendige udgifter.

Et afkast er et økonomisk overskud fra en investering eller en anden aktivitet. Afkastningsgraden kan vise, hvor meget en investering har givet overskud sammenlignet med det beløb, der er investeret. Afkastningsgraden er et nøgletal, som kan bruges til at sammenligne virksomheder ud fra, hvor gode deres investeringer er. Det siger noget om, hvor god en virksomhed er til at udnytte deres ressourcer til at generere indtægter. 

Venturekapital er en form for finansiering, hvor investorer investerer i virksomheder med stort vækstpotentiale ofte mod at få en andel i virksomheden. Der investeres typisk i startups eller innovative virksomheder med potentiale for hurtig vækst. Investorerne kaldes også venturekapitalister, og de bidrager nogle gange både med økonomiske støtte, rådgivning og adgang til netværk for at hjælpe virksomheden videre. For at tiltrække venturekapitalister kræver det ofte en gennemarbejdet forretningsplan og et innovativt produkt med et fornuftigt markedspotentiale.

Rentabilitet er et udtryk for hvor god en virksomhed er til at forrente sin investerede kapital. Det vil med andre ord sige, en virksomheds evne til at forvandle investeringer til udbytte. 

Kan vi hjælpe dig?

Vores kundeservice er åben 08.00-21.00 i hverdage og 10.00-20.00 i weekenden