Iværksætter-ordbogen

Marketing

SEO står for Search Engine Optimization og betyder søgemaskineoptimering. Det er en række strategier og teknikker til at forbedre synligheden og rangeringen af ens hjemmeside i søgeresultaterne på søgemaskiner som fx Google. Der er mange parametre, man kan forbedre, hvis man vil opnå bedre placeringer på søgeresultatsiderne som fx at optimere hjemmesidens indhold, struktur og brugervenlighed. 

Metabeskrivelser er et vigtigt parameter inden for SEO. Det er en kort tekst, man ser på søgeresultatsider på søgemaskiner som fx Google. Teksten er lige under titlen og URL’en på hjemmesiden og er som regel 120-160 tegn. Formålet med metabeskrivelser er at beskrive den pågældende sides indhold på en fængende og præcis måde. En god metabeskrivelse kan øge klikfrekvensen og lokke flere besøgende ind på hjemmesiden. 

CTA står for Call To Action og betyder, at man opfordrer brugere og potentielle kunder til at udføre en bestemt handling. Det kan være at tilmelde sig et nyhedsbrev, læse en artikel eller at kontakte virksomheden. CTA’er ses ofte i form af links eller knapper, hvor der fx kan stå “Læs mere her” eller “Kontakt os nu”. De er et strategisk værktøj, som kan bruges til at opnå øget konvertering. 

En konvertering betyder inden for marketing en bestemt målbar handling, som man ønsker fra sine brugere og potentielle kunder. Det kan være, at man ønsker, at de skal foretage køb på hjemmesiden, tilmelde sig nyhedsbrevet eller udfylde en kontaktformular. På den måde kan man måle konverteringsraten ud fra det antal brugere, der blev præsenteret for muligheden for at foretage den ønskede konvertering. Det er dermed et redskab til at optimere sine marketingindsatser. 

Segmentering handler om at undersøge og inddele ens målgruppe i mindre grupper med fælles træk såsom alder, interesser, adfærd og købsvaner. Det giver et mere nuanceret indblik i og kendskab til målgruppen. Man kan ud fra segmenteringen skræddersy både marketingindsatser og budskaber mere nøjagtigt til de enkelte grupper. Det kan være med til at effektivisere marketingresultaterne og give øget salg.

ROI står for Return On Investment og er en enhed til at måle afkastet af investeringer i forhold til de investeringer, man har foretaget. En høj ROI betyder, at en investering har været meget rentabel, og man kan på denne baggrund vurdere og evaluere sine investeringer til at give det bedste overskud. Man kan fx bruge ROI til at vurdere og evaluere sine marketingindsatser ved at se, om de har båret frugt og været rentable. 

Økonomi

Likviditet er en virksomheds evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. Hvis man har tilstrækkelig likviditet, betyder det, at man er i stand til at betale sine regninger, lønninger, andre driftsomkostninger og eventuelt finansiere vækst i virksomheden. Det er derfor vigtigt at holde øje med, at man har nok likviditet i virksomheden. 

Startkapital er de økonomiske ressourcer, en virksomhed har til rådighed ved oprettelsen af virksomheden. Det indebærer ofte investeringer, lån eller personlige midler til at dække alle de nødvendige udgifter og omkostninger i opstartsfasen. Der er forskellige krav til størrelsen på startkapitalen, som afhænger virksomhedstypen. For enkeltmandsvirksomheder er der dog ikke noget krav til startkapital, og derfor kan man starte denne slags virksomhed op uden nogen form for kapital.

ÅOP står for årlige omkostninger i procent og er en betegnelse for de samlede omkostninger og udgifter ved et lån. Det indebærer både renter, etableringsgebyrer, administrationsgebyrer og eventuelle andre gebyrer. Jo lavere ÅOP, jo lavere er de samlede omkostninger derfor ved lånet. Enheden kan bl.a. bruges til sammenligne og danne sig et overblik over lån. ÅOP afhænger bl.a. af lånebeløbet og lånets løbetid. 

Cashflow refererer til den strøm af penge, der i en given periode går ind og ud af en virksomhed. Begrebet dækker dermed både over indbetalinger og udbetalinger. Indbetalinger kan være betaling fra kunder, salgsindtægter og afkast på investeringer. Udbetalinger kan være indkøb af varer og tjenester, driftsomkostninger og betaling af gæld. Et positivt cashflow betyder, at der kommer flere penge ind end ud. Det er et tegn på en sund og bæredygtig virksomhed, hvor der er tilstrækkelig likviditet til at betale alle de nødvendige udgifter.

Et afkast er et økonomisk overskud fra en investering eller en anden aktivitet. Afkastningsgraden kan vise, hvor meget en investering har givet overskud sammenlignet med det beløb, der er investeret. Afkastningsgraden er et nøgletal, som kan bruges til at sammenligne virksomheder ud fra, hvor gode deres investeringer er. Det siger noget om, hvor god en virksomhed er til at udnytte deres ressourcer til at generere indtægter. 

Kan vi hjælpe dig?

Vores kundeservice er åben 08.00-21.00 i hverdage og 10.00-20.00 i weekenden

Seneste artikler

Velkommen til vores første interview, i vores iværksætter interview serie. I dag har vi en spændende iværksætterhistorie at dele med jer. Vi

Amortiseringsplan Hvad er en amortiseringsplan? Amortiseringsplan kaldes også for amortisationsplan eller amortisationstabel.   Det er en plan for tilbagebetalingen af et lån, der

Crowdlending Der findes mange muligheder for finansiering til din virksomhed, og crowdlending er en af dem. Vi kigger i denne artikel nærmere