Afkastningsgrad

Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgrad er et meget vigtigt nøgletal i erhvervsøjemed. Det er et mål for, hvor meget overskud eller afkast en given investering eller en virksomhed har givet i forhold til den investerede kapital, dvs. det samlede beløb, der er investeret. Det er altså et tal for virksomhedens evne til at skabe overskud ud fra investeret kapital. Det kaldes også for ROIC, der står for ‘return of invested capital’. 

Sådan beregner man afkastningsgraden

Afkastningsgraden i en virksomhed beregnes ud fra flere af virksomhedens tilgængelige regnskabstal.

Formlen ser sådan ud: Resultat før renter x 100 / aktiver = afkastningsgraden.

Det giver et tal, der viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver eller investeringer, der er blevet til overskud. Resultat før renter kaldes også for nettoresultat eller resultat af primær drift.

Hvad er en god afkastningsgrad?

En god afkastningsgrad skal som hovedregel minimum være højere end markedsrenten. Markedsrenten bestemmes af det frie marked og dermed af udbud og efterspørgsel efter kredit. Hvis der er en høj efterspørgsel på kredit, stiger markedsrenten, og er der en lav efterspørgsel, falder markedsrenten. 

En høj afkastningsgrad indikerer normalt, at virksomheden generer meget overskud per aktiv eller investering, hvorimod en lav afkastningsgrad indikerer mindre overskud per aktiv eller investering.

afkastningsgrad

Hvad kan man bruge afkastningsgrad til?

Man kan bruge afkastningsgrad til at vurdere en virksomheds evne til at vende deres investeringer til profit. Det kan bruges til at sammenligne virksomheder i forhold til dette parameter, hvilket fx er relevant for investorer. Tallet kan sagtens bruges til at sammenligne virksomheder i forskellige brancher.

Lån til at investere

Hvis du er ved at starte en virksomhed op eller mangler finansiering til at komme ud over stepperne, kan du søge om lån mellem 5.000 og 75.000 kroner hos Broaden. Vi tilbyder lån til virksomheder i alle stadier. Det vil sige lån til både firmaerselvstændige og iværksættereDu kan anvende eller investere pengene lige, som du har lyst til. Vi kræver, at du som virksomhedsejer selv stiller som kautionist for lånet, og at du har et tilstrækkeligt rådighedsbeløb til at bære omkostningerne for lånet.